განვადება

თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ 0 %-იანი განვადებით ჩვენს პარტნიორ ბანკებში: თი ბი სი, საქართველოს ბანკი, ლიბერთი ბანკი და კრედო. პროკრედიტ ბანკში - ეკო სესხი. კომპანია «ქებული კლიმატის» ნებისმიერ ფილიალში თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ თი ბი სი ბანკის განვადებით ადგილზე, ბანკში წაუსვლელად.

 გვთავაზობს სესხს თანამონაწილეობის გარეშე, თუ სესხის ვადა არ აღემატება 12 თვეს.
12 დან 15 თვემდე სესხის გაფორმების შემთხვევაში თანამონაწილეობა მოითხოვება -30%-ის ოდენობით. იხილეთ ცხრილი.
 

 პერიოდი (თვე)    
 თანამონაწილეობა (წინასწარი შესატანი)    
3-12
0%
12-15
30%  შენიშვნა:  0%-იანი განვადების შემთხვევაში სესხს დაერიცხება გაცემის საკომისიო 4,9%-ის ოდენობით.
  0 % განვადება

განვადების ვადა : 3-24 თვე.

სესხის გაცემის საკომისიო:

პერიოდი (თვე)
  გაცემის საკომისიო
%
საკომისიოს გადახდის პირობა
3-10
4.9%
წინასწარ
12-15
5.9%
გადანაწილებით
18-14
12.7%
გადანაწილებით


*თანამონაწილეობა ბანკის არაკლიენტებზე განისაზღვრება აუცილებლობის წესით 10 %-ის ოდენობით. 

*თანამონაწილეობა ბანკის კლიენტებზე აუცილებელი არ არის.


განვადების ვადა: 3-24 თვე.

3-12 თვის ვადით - გვთავაზობს 0 % განვადებას. გაცემის საკომისიო 12 %. 

12-24 თვის ვადით - გვთავაზობს სტანდარტულ განვადებას. გაცემის საკომისიო 17 %, საპროცენტო განაკვეთი- 3 %.

გაცემის საკომისიოს მომხმარებელი იხდის გადანაწილებით, წინასწარ მხოლოდ კლიენტის მოთხოვნის შემთხვევაში.

*პენსიის საფუძველზე განვადების გაცემა ხდება მხოლოდ „ლიბერთი“ ბანკში.

*მსესხებლის ასაკი არ უნდა აღემატებოდეს 71 წელს.

* არ უნდა სარგებლობდეს საპენსიო სესხით ან ავანსით.  0% განვადება

განვადების ვადა: 3-24 თვე.
სესხის გაცემის საკომისიო: 

პერიოდი (თვე)
  გაცემის საკომისიო
%
საკომისიოს გადახდის პირობა
3-12
4.9%
წინასწარ
12-15
6.9%
პირველი გადახდის სახით
16-18
8.9%
პირველი 2 თვის გადახდისას
18-14
13.9%
პირველი 3 თვის გადახდისას

*წინასწარი შენატანი სავალდებულო არ არის.

ეკოსესხი

ჩვენს კლიენტებს ეკოსესხით სარგებლობა შეუძლიათ პროკრედიტ ბანკში


„ეკოსესხი“ -სესხი განკუთვნილია მხოლოდ  ენერგოეფექტური პროდუქციისთვის. მომხმარებელი, რომელიც ისარგებლებს პროკრედიტ ბანკის „ ეკო სესხით“ და შეიძენს «ქებული კლიმატის» ენერგოეფექტურ ნივთს, აღნიშბულ შენეძენზე მიიღებს 5% ფასდაკლებას. ეკოსესხით სარგებლობისას მომხმარებელს არ აქვს საკომისიო გადასახადი!

სხვა ბანკები


ზემოთ ჩამოთვლილი ბანკების გარდა, სხვა ბანკებთან, ჩვენს კლიენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ სტანდარტული სამომხმარებლო სესხებით.